Veilig onderweg

Als school zetten we graag in op verkeersveiligheid rond de school.

We stimuleren kinderen om op een veilige en milieuvriendelijke manier naar school te komen.

Door in te gaan op initiatieven die ons worden aangeboden door externe organisaties, proberen we bij te dragen tot een veilige schoolomgeving.

Octopusschool 2016-2017

Het Octopusplan is een project opgericht vanuit de Voetgangersbeweging vzw dat ernaar streeft dat zoveel mogelijk kinderen op een actieve wijze naar school komen. Hierin staat de Octopus symbool voor een veilige en kindvriendelijke woon-school omgeving. Het Octopusplan helpt scholen en gemeenten om integraal te werken aan verkeersveiligheid en mobiliteit. Zowel ouders, leerkrachten, directie, politie als het gemeentebestuur spelen hierin een cruciale rol.

CAMPAGNES

Tussen herfst- en krokusvakantie.

De campagne wil de verdubbeling van het autogebruik in de winter tegengaan en het belang van zichtbaarheid in de donkere winterperiode benadrukken. Leerlingen sparen stickers op een spaarkaart, volle kaarten leveren een beloning op. FLITS teams over Vlaanderen belonen kinderen die te voet of met de fiets op weg zijn naar school.


Tijdens de maand mei.
Parkour zorgt voor beweging in openlucht, binnen en buiten schooltijd. Leerlingen zitten volgens recente onderzoeksresultaten bijna 9 uren per dag stil. Met Parkour stimuleren we beweging en leren de kinderen de schoolomgeving beter kennen om hen zo te motiveren zich duurzaam te verplaatsen.

Veilig naar ssssschool
Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties en beleid om
doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.