Aanwezigheden

We verwachten dat de kinderen ten laatste enkele minuten voor het belsignaal aanwezig zijn op de speelplaats.

De begin- en einduren van de klasdagen zijn:

 

  Voormiddag  Namiddag 
Maandag   8.45 u. tot 12.00 u.  13.00 u. tot 15.45 u.
Dinsdag  8.45 u. tot 12.00 u.  13.00 u. tot 15.45 u.
Woensdag   8.45 u. tot 11.35 u.  
Donderdag 8.45 u. tot 12.00 u. 13.00 u. tot 15.45 u.
Vrijdag 8.45 u. tot 12.00 u. 13.05 u. tot 15.00 u.

 

Bewaking is enkel voorzien 

 

  • 's morgens van 8.30 u. tot 8.45 u.
  • 's middags van 12.00 u. tot 12.45 u. voor de ineters!
  • 's middags van 12.45 u. tot 13.00 u. voor de anderen
  • tijdens de voor- en namiddagspeeltijden
  • Om 8.45 u. en om 13.00 u. wordt er gebeld.

 

Een tekst op kindermaat geschreven :


Wanneer moet of mag ik in de school zijn?

            8.30    Ik mag op de speelplaats. Er is iemand die toezicht houdt.
                                   Ik zet mijn fiets (als ik er één bij heb) in de fietsenstalling.
                                   Ik kies zelf waar.
                                   Mijn boekentas mag ik op het boekentassenrek zetten.
            8.45    Er wordt gebeld.
                                   Ik ga naar de rij van mijn klas.
                                   Als er tegels zijn met een teken op,
                                   dan ga ik op het voor mij afgesproken teken staan.
                                   Bij het tweede belsignaal ben ik stil.
            10.30   We gaan naar de speelplaats.
                                   Ik neem drank of een bonnetje mee als ik wil drinken.
                                   Ik neem een koek mee als ik wil eten.
            10.45   Er wordt gebeld.
                                   Ik ga naar de rij.
                                   Bij het tweede belsignaal ben ik stil.
            12.00   De voormiddag is gedaan. Op woensdag al om 11.35 !
           

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er ook ’s namiddags school :

            12.45   Als ik thuis ging eten, mag ik nu terug op de speelplaats.
            13.00   Er wordt gebeld.  ’s Vrijdags pas om 13.05 !
                                    Ik ga in de rij staan en ben stil bij het tweede belsignaal.
                        In de namiddag is er nog een speeltijd.
                        Dan gaat het net zoals bij de voormiddagspeeltijd.
            15.45   De namiddag is gedaan. Op vrijdag al om 15.00 !